Степан Гриценко. “Молоде та раннє”. Гумореска. Виконує Юлія Малежик

Степан Гриценко. "Молоде та раннє". Гумореска. Виконує Юлія Малежик

Юлія Малежик і Валерій Чегляєв на зйомках Талант-шоу "Хвилина на Першому"


Степан Гриценко. “Молоде та раннє”. Гумореска. Виконує Юлія Малежик

Юлія Малежик – учасниця Народного аматорського колективу «Театр мініатюр».
м. Обухів. Україна.
Художній керівник Сергій Кисельов.

Юлія Малежик
- Лауреат І премії VI Всеукраїнського міжнаціонального фестивалю мистецтв «Українська родина – 2007» (м. Київ),
- Лауреат І премії I Всеукраїнського фестивалю-конкурсу мистецтв «Академконцерт -2010» (м.Київ).

Stephen Gritsenko. “The young and early.” Humoreska. Performed by Julia Malezhik

Julia Malezhik – Amateur team member “Theatre miniatures”
Obukhiv. Ukraine.
Artistic Director Sergey Kiselev.

Julia Malezhik
- Prize laureate and VI All-Ukrainian international festival of arts “Ukrainian Family – 2007″ (Kyiv),
- Award winner and I Ukrainian Festival of Arts Competition “Akademkontsert -2010″ (Kiev).

Читати далі...

Leave a Reply