Грицько Бойко. “Довиступався”. Читає В. Мішута

Учасник Театру мініатюр Вова Мішута

Володимир Мішута під час з'йомок на телеканалі "Київська Русь"

Грицько Бойко “Довиступався”. Виконує Володимир Мішута – учасник Народного аматорського колективу «Театр мініатюр».
м. Обухів. Україна.
Художній керівник Сергій Кисельов

Hrytsko Boyko “Dovystupavsya”. Performed by Volodymyr Mishuta .
Volodymyr Mishuta – Amateur team member “Theatre miniatures”
Obukhiv. Ukraine.
Artistic Director Sergey Kiselev.

Читати далі...

Leave a Reply